Ognisko w Płocku – Sąd Biskupi obok Katedry, ul. Tumska 3

Parafia
Spotkania Wspólnoty w Płocku przy Katedrze w budynku Sądu Biskupiego przy ul. Tumskiej 3 odbywają się w drugie środy miesiąca. Spotkania poprzedza Msza św. w Katedrze - godz. 18.00.
Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Andrzej Janicki.
Parafia pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP >>>

Na spotkaniu omawialiśmy zasady dialogu w komunikacji z drugim człowiekiem. Uczyliśmy się,  jak z szacunkiem i w adekwatny sposób należy przekazywać drugiej osobie informacje o pozytywnych cechach, które posiada i negatywnych cechach, które nas drażnią w taki sposób, żeby było zrozumiale i żeby druga osoba potrafiła przyjąć prawdę o sobie. Realistyczne postrzeganie drugiego człowieka oznacza, że widzimy zarówno pozytywy jak i negatywy człowieka i uczymy się je w dojrzały sposób komunikować. Przeprowadziliśmy ćwiczenia sprawdzające nasze umiejętności.

Kronika
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy