Ognisko w Płocku – Sąd Biskupi obok Katedry, ul. Tumska 3

Parafia
Spotkania Wspólnoty w Płocku przy Katedrze w budynku Sądu Biskupiego przy ul. Tumskiej 3 odbywają się w drugie środy miesiąca. Spotkania poprzedza Msza św. w Katedrze - godz. 18.00.
Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Andrzej Janicki.
Parafia pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP >>>

Na spotkaniu było obecnych 10 osób. 2 ooby były u nas po raz pierwszy.

Tematem wiodącym było pojęcie „Małżeństwa” w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego.

KKK 1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (Por. Svobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48; KPK, kan. 1055, § 1).

Każdy z uczestników spotkania mógł się wypowiedzieć co w jego małżeństwie jest świętością.

Kronika
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy