Ognisko w Płocku – Sąd Biskupi obok Katedry, ul. Tumska 3

Parafia
Spotkania Wspólnoty w Płocku przy Katedrze w budynku Sądu Biskupiego przy ul. Tumskiej 3 odbywają się w drugie środy miesiąca. Spotkania poprzedza Msza św. w Katedrze - godz. 18.00.
Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Andrzej Janicki.
Parafia pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP >>>

Na  spotkaniu było nas razem z księdzem, 10 osób. 3 osoby były po raz pierwszy. Nie cieszymy się, że mamy kłopoty. jednak jesli już, to cieszymy się, że Ci którzy mają problemy w swoich małżeństwach przychodzą do nas na spotkania aby wzajemnie dzielić się problemami, szukać sposobów jak je rozwiązywać, jak też wspierać się wzajemnie w drodze do odnawiania naszych małżeństw. Wspierać tak po ludzku, jednak chyba przede wszystkim modlitwą i otwieraniem się na Chrystusa, z którym wszystko jest możliwe.

Nasze spotkanie dotyczyło tematu krzywdy i przebaczenia. Przebaczenie, wybaczenie jest konieczne do odbudowy małżeńskich więzi. Prawdziwe przebaczenie takie do końca jest możliwe tylko w Chrystusie. On nam przebacza i uzdalnia abyśmy i my potrafili wybaczyć. Sporo rozjaśnił nam w tej sprawie ksiądz Andrzej. Powiedział jak te nasze problemy z niewybaczeniem, wybaczaniem wyglądają od strony Chrystusa.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem kapłańskim na drogę odbudowywania naszych małżeństw.

 

Kronika
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy