Ognisko w Płocku – Sąd Biskupi obok Katedry, ul. Tumska 3

Parafia
Spotkania Wspólnoty w Płocku przy Katedrze w budynku Sądu Biskupiego przy ul. Tumskiej 3 odbywają się w drugie środy miesiąca. Spotkania poprzedza Msza św. w Katedrze - godz. 18.00.
Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Andrzej Janicki.
Parafia pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP >>>
    W dniu 10.12.2014r. w siedzibie Sądu Biskupiego w Płocku maiło miejsce kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw ” Sychar”
     Tematem przewodnim spotkania była ”NADZIEJA”. Spotkaniu przewodniczył i wspierał nas duchowo ks. Andrzej Janicki.
Spotkanie było bardzo owocne, powiew Ducha Świętego i jego światło poprowadziło nas do otwarcia naszych serc i umysłów na radość jaka płynie z nadziei na Boże Miłosierdzie, Miłość i Jego niewyczerpaną Dobroć, Pozwoliło to na ożywczą dyskusję, wymianę myśli i oczekiwań jakie nam towarzyszą w naszej, wydawało by się,bardzo trudnej i przygnębiającej codzienności. Boże prowadzenie pozwoliło nam zobaczyć, radość,  ciepło, nadzieję, na uzdrowienie naszych serc- zranionych, smutnych. Serc opuszczonych małżonków w które Jezus Chrystus, który jest jedyna Miłością naszego życia, wlewa pokój, pragnienie przebaczenia, zrozumienia, zaufania, poddania naszych małżeństw, Bożej opiece, która jest ponad nasze zranienia, uprzedzenia, chore wyobrażenia, nasze rozbuchane ego i z NADZIEJĄ pozwala oczekiwać na uzdrowienie każdego małżeństwa. 
     Szczęść Boże.   Jacek
 
 Następne spotkanie naszej Wspólnoty SYCHAR  będzie 14 stycznia 2015 roku.
Kronika
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy