Ognisko w Płocku – Sąd Biskupi obok Katedry, ul. Tumska 3

Parafia

Spotkania Wspólnoty w Płocku przy Katedrze w budynku Sądu Biskupiego przy ul. Tumskiej 3 odbywają się w drugie środy miesiąca. Spotkania poprzedza Msza św. w Katedrze - godz. 18.00.
Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Andrzej Janicki.
Parafia pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP >>>

Na spotkaniu omawialiśmy zasady dialogu w komunikacji z drugim człowiekiem. Uczyliśmy się,  jak z szacunkiem i w adekwatny sposób należy przekazywać drugiej osobie informacje o pozytywnych cechach, które posiada i negatywnych cechach, które nas drażnią w taki sposób, żeby było zrozumiale i żeby druga osoba potrafiła przyjąć prawdę o sobie. Realistyczne postrzeganie drugiego człowieka oznacza, że widzimy zarówno pozytywy jak i negatywy człowieka i uczymy się je w dojrzały sposób komunikować. Przeprowadziliśmy ćwiczenia sprawdzające nasze umiejętności.

                  W dniach 19.14 – 21.04 w Porszewicach odbyły się rekolekcje z Ks. M. Drzewieckim na temat „Przysięga małżeńska i jej konsekwencje”. Podobno kto dobrze rozumie przysięgę małżeńską ten rozumie całe chrześcijaństwo. Jest to najkrótszy a jednocześnie bardzo konkretny katechizm katolicki.  

                   Bardzo ciekawie prowadzone rekolekcje i bardzo trafiają do człowieka. Naprawdę warto wysłuchać i zrozumieć.                     

 

http://archive.org/details/przysiega-malzenska

          Na spotkaniu było obecnych 10 osób. Jak zawsze spotkanie rozpoczęliśmy krótką modlitwą z prośbą aby Bóg prowadził nas podczas tego spotkania.                                                                                                                                            

          Zastanawialiśmy się i dyskutowaliśmy jakie są obowiązki żony a jakie męża w małżeństwie, w domu. Jaki jest sens tego podziału i skąd się wywodzi. Również, że każdy z małżonków powinien w 100% wypełniać swoje obowiązki ale nie powinien przejmować obowiązków współmałżonka.

         Jeśli dobrze wywiązujemy się ze swoich ról w małżeństwie, rodzinie, wtedy dobre, sumienne wypełnianie obowiązków daje nam radość, satysfakcję.

         Na koniec spotkania Ksiądz Andrzej udzielił nam Kapłańskiego Błogosławieństwa na czas naszej wewnętrznej pracy nad sobą, dorastania, czas do następnego spotkania.

 

W dniu 13 marca na spotkaniu było obecnych 12 osób.

     Rozpoczęliśmy pracę nad kondycją naszych małżeństw pod naprowadzającym nadzorem psychologicznym pani Ani.

     Każdy z obecnych na spotkaniu krótko określił problem jaki istnieje w jego małżeństwie i nad czym będziemy pracować.

     Następnie ksiądz Andrzej przeczytał fragmenty Ewangelii z życia Maryi i Józefa, na których małżeństwie powinniśmy wzorować się w naszych małżeństwach, sposobie podejmowania decyzji i zaufania Bogu np:  

     1. Zwiastowanie i zgoda Maryi. Maryja nie wie co dalej ją czeka po takiej decyzji. Jednak po rozmowie z aniołem Gabrielem i krótkim przemyśleniu zgadza się zostać Matką Jezusa. Przyjmuje wolę Boga wobec siebie, swojego życia, małżeństwa. Nie wie nawet jak zareaguje na to jej mąż, nie konsultuje z nim. Bóg jest na 1-szym miejscu.          

     2. Podobnie św. Józef. Ostrzeżony we śnie, żeby zabrał Matkę i Dziecko i uciekał do Egiptu. Nie zastanawia się czy to dobry pomysł. Żeby tak w środku nocy? Nie dyskutuje. Nie ociąga się. Józef Ufa Bogu. Wstaje i od razu, w środku nocy budzi swoją żonę. Może Maryja jest zdziwiona ale Józef wie, że BÓG WIE LEPIEJ. Zabierają dziecko i NATYCHMIAST wyruszają w drogę, chociaż jest noc. Jako mąż i ojciec jest odpowiedzialny za rodzinę, bezpieczeństwo powierzonych mu osób. (W tym przypadku – Osób). Nie czekają do rana z wypełnianiem poznanej woli Bożej.        

     Mamy też zadanie domowe do przygotowania na następne spotkanie (tj. 10 kwietnia) – Jakie są obowiązki męża i jakie są obowiązki żony w małżeństwie wg każdego z nas.

 

  W dniu 13 lutego na  spotkaniu było razem z Księdzem 10 osób. Wgłębialiśmy się w istotę i kondycję Małżeństwa:

1. Początek czyli Stworzenie

2. Wzmocnienie więzi, dodanie siły małżonkom przez współobecność Chrystusa z małżonkami – podniesienie Małżeństwa do godności Sakramentu.

3. Małżeństwo jako jedność małżonków – jak rozumiemy.

4. Wielki Post

 -Chrystusowy ból nad obecnym stanem naszych małżeństw, tym jak świat widzi małżeństwo. Ten ból przyczyną najboleśniejszego upadku Chrystusa pod Krzyżem.                                                                                                                                       – –  Siła płynąca z Krzyża Chrystusowego do podnoszenia kondycji naszych małżeństw. Budowania miłości i jedności.

  Na spotkaniu, po raz pierwszy była obecna pani psycholog, która wyraziła chęć współpracy z nami.

  Na zakończenie spotkania ksiądz Andrzej udzielił nam Kapłańskiego Błogosławieństwa.

Na spotkaniu opłatkowo-świątecznym w dniu 9 stycznia wraz z  księdzem było 9 osób. Odbyło się w miłej, jeszcze świątecznej atmosferze, przy choince, z kolędami w tle. Po krótkiej modlitwie i poleceniu Duchowi Świętemu tego spotkania:

1. Podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia.

2. Dzieliliśmy się indywidualnymi spojrzeniami na Święta Bożego Narodzenia, sposobami przeżywania oraz tym co było najistotniejsze dla każdego podczas ostatnich świąt.

3.Wysłuchaliśmy kazania Ks.P.Pawlukiewicza „Czy chcesz mieć Dziecko”

4. Każdy mógł wypowiedzieć własną refleksję na temat istoty Świąt Bożego Narodzenia jaką wzbudziła w nim wypowiedź Ks. P. Pawlukiewicza,

Na zakończenie spotkania ksiądz Andrzej udzielił nam Kapłańskiego Błogosławieństwa.

Zapraszam na najbliższe spotkanie 8 sierpnia 2012 r. Rozpoczynamy mszą świętą w Katedrze o godz. 18.00.

Najbliższe spotkanie będzie miało luźniejszy charakter – planujemy integrację w kawiarence 🙂 W związku z tym chętnych proszę o przyniesienie ciastek, soków, może ktoś upiecze ciasto? 😉

9 maja odbylo się kolejne spotkanie Ogniska. Na spotkaniu byli obecni: ks. Andrzej, Feliks, Ania, Jarek, Renata, Janina, Zosia, Janusz, Kasia, Małgosia, Andrzej.

 

Rozmawialiśmy to narzeczeństwie, o zmianach, rozwoju i o tym, by odkrywać swoje „ja”, przez które przemawia Bóg

 

Kolejne spotkanie 13 czerwca.

Na stronie http://www.rekolekcje.sychar.org/ znajdują się nagrania ze wszystkich rekolekcji prowadzonych przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR.

W dniach 20-22 kwietnia 2012 r. odbyły się ogólnopolskie rekolekcje w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Laskowicach Pomorskich. Nagrania z tych rekolekcji dostępne są na powyższej stronie.

Na stronie http://www.youtube.com/watch?v=FbQp_T7RVX8 jest wykład ks. Marcina Bukowskiego – opiekuna duchowego Ogniska Sychar w Bojanie (Trójmiasto) na temat spowiedzi.

Rekolekcje ogólnopolskie odbywają się dwa razy do roku: wiosną i jesienią.

Na spotkaniu 11 kwietnia 2012 r. obecnych było 11 osób, w tym kapłan. Omawialiśmy ewentualne zorganizowanie programu „12 kroków” według podręcznika „Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia” – więcej informacji na stronie: http://sychar-12krokow.blogspot.com/2009/12/12-krokow-do-wolnosci-nie-tylko-dla.html

Okres oktawy Wielkiejnocy stał się okazją do rozpoznania jak Jezus Zmartwychwstały działa w naszym życiu. Często jednak siedzimy jak przestraszeni uczniowie w Wieczerniku, po śmierci Jezusa, nie wiedząc co robić. Ale Jezus przychodzi!

Kolejne spotkanie 9 maja 2012 r. rozpocznie się o godz. 18.00 mszą święta w Katedrze, następnie chętni przejdą do budynku sądu biskupiego (starej kurii).

W związku ze zbliżającym się Świętem Miłosierdzia Bożego, Szkoła Nowej Ewangelizacji pw. Świętego Łukasza Ewangelisty zaprasza na czuwanie w wigilię święta, tj. w sobotę 14 kwietnia 2012 r. o godz. 20.40 do Katedry Płockiej. W programie uwielbienie, śpiew, konferencja nt. Bożego Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia. Więcej informacji: http://www.nowaewangelizacja.com.pl/

Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. (Kol 1, 19-20)

W czas męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, niech Przedwieczny udzieli wszelkiej radości i pokoju!

Na spotkaniu 14 marca obecnych było 13 osób. Przyszło sporo nowych osób.

Następne spotkanie 11 kwietnia – rozpoczynamy mszą świętą w Katedrze o godz. 18.00, a spotkanie po mszy odbędzie się w budynku sądu biskupiego (w starej kurii).

Na spotkaniu 8 lutego 2012 r. były obecne cztery osoby: Ania, Renata, ks. Andrzej i Jarek. Tematem spotkania były miłość i przebaczenie.

W dniu 11 listopada 2011 roku odbyło się otwarcie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej w Płocku. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przez opiekuna duchowego Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w diecezji płockiej – księdza Andrzeja Janickiego. W czasie homilii sprawowanej w Święto Niepodległości, była mowa o tym, że Polacy podczas 123 lat zaborów mieli ojczyznę, choć nie mieli niepodległego państwa. I wiele było podczas lat rozbiorów dzieł, być może mało „efektownych”, dzięki którym jednak Polska odrodziła się po 1918 roku. Odnieśliśmy te słowa do naszych małżeństw w kryzysie, gdzie często nic – po ludzku – nie wskazuje na to, że małżeństwa mogą się odrodzić, to robimy wiele, być może „nieefektownych” dla postronnych działań, dla ratowania małżeństw, rozwoju osobistego, ale z całą pewnością działania te przełożą się na odrodzenie naszych małżeństw.

Po Mszy św. około 25-30 osób spotkało się w sali rozpraw sądu biskupiego nieopodal Katedry. Spotkanie rozpoczął lider Ogniska Płockiego Jarosław Trzaska „Jarek321” modlitwą o odrodzenie małżeństwa, znaną w szczególności członkom Ruchu Wiernych Serc. Po wygłoszeniu wprowadzenia i własnego świadectwa czym jest Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR, własne świadectwa podali m.in. Mirosława Pakur „Mirakulum”, „elzd1”, „piotrsul”, Andrzej Szczepaniak, Grażyna, czyli członkowie wspólnoty przybyli z Ogniska Bojano (Trójmiasto) i Ogniska Warszawa. Osoby przybyłe na spotkanie z terenu Płocka i okolic wypowiadały się chętnie. W spotkaniu uczestniczył oprócz ks. Andrzeja Janickiego również ks. Łukasz Chruściel zajmujący się w ramach parafii katedralnej m.in. duszpasterstwem małżeństw. Spotkanie trwało około 2-2,5 godziny. Na listę chętnych do uczestniczenia w Ognisku zapisało się 16 osób, w tym kilka par małżeńskich. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem kapłańskim. Ks. Andrzej dodał: „niech duch Sycharu unosi się w tej sali rozpraw”. Kolejne spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2011 roku (środa) Mszą Świętą o godz. 18.00 w Katedrze, a następnie uczestnicy przejdą do budynku sądu biskupiego.

Kronika

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy